Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.Други јавни позив за подношење предлога пројеката за набавкуопреме и увођење услуга за предузетнике, микро и мала предузећа
Flag Counter

Јавне набавке

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2018.

 

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ОПШТИНСКА УПРАВА

07.03.2018

План јавних набавки Општинска управа за 2018.годину

 

Јавне набавке 2017.


ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ПРЕДСЕДНИШТВО 3/2017-Изградња стубне трансформаторске станице 10/0,4 kV на КП бр. 2799/1 КО Ђерекарце са прикључним водом 10 kV на КП бр. 2643 и 2696 КО Зладовце и водовима ниског напона на КП бр. 2799/1 КО Ђерекарце

Позив за подношење понуда ПРЕД ЈНМВ 3/2017

Конкурсна документација ПРЕД ЈНМВ 3/2017

Одлука о додели уговора ПРЕД ЈНМВ 3/2017

Обавештење о закљученом уговору ПРЕД ЈНМВ 3/2017


 


ЈАВНА НАБАВКА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ПРЕДСЕДНИШТВО 1/2017- Ревитализација атарских путева Доња Трница-Чука-Осојина село у Трговишту

Позив за подношење понуде ПРЕД ОП 1/2017

Конкурсна документација ПРЕД ОП 1/2017

Питања и одговори

Одлука о додели уговора ПРЕД ОП 1/2017

 Обавештење о закљученом уговору ПРЕД ОП 1/2017


 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 6/2017- Општинска управа -Набавка горива за потребе службених возила

Позив за подношење понуда ЈНМВ 6/2017

Конкурсна документација ЈНМВ 6/2017

Одлука о додели уговора ЈНМВ 6/2017

Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 6/2017

ЈАВНА НАБАВКА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК 1/2016 - РАДОВИ НА САНАЦИЈИ

СРЕДЊЕ ШКОЛЕ "МИЛУТИН БОЈИЋ" У ТРГОВИШТУ

Позив за подношење понуде ЈН ОП 1/2016

Модел конкурсне документације ЈН ОП 1/2016

Одлука о додели уговора ЈН ОП 1/2016

Обавештење о закљученом уговору ЈН ОП 1/2016