Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.Други јавни позив за подношење предлога пројеката за набавкуопреме и увођење услуга за предузетнике, микро и мала предузећа
Flag Counter

Подношење захтева за приступ информацијама од јавног значаја

Захтев за слободан приступ информацијама од јавног значаја послати на адресу:

МИЛАН НИКОЛИЋ, дипл.прав.

Општина Трговиште, ул.Краља Петра I Карађорђевића бр.4 17525 Трговиште или

е-маил: nikolic.milan.221186@gmail.com