Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.Други јавни позив за подношење предлога пројеката за набавкуопреме и увођење услуга за предузетнике, микро и мала предузећа
Flag Counter

Јавни позиви, конкурси и огласи

ЈАВНИ ПОЗИВИ, КОНКУРСИ И ОГЛАСИ


2019.


25.01.2019.

ГОДИШЊИ ПЛАН РАСПИСИВАЊА ЈАВНИХ КОНКУРСА ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ У 2019.ГОДИНИ

Годишњи програм за 2019.годину

Одлука о усвајању Годишњег програма за 2019.годину

 

03.10.2019.

ДОПУНА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАСПИСИВАЊА ЈАВНИХ КОНКУРСА ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ У 2019.ГОДИНИ

Допуна Годишњег програма за 2019.годину

Одлука о допуни Годишњег програма за 2019.годину08.11.2019.

ПОДСТИЦАЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ 2019

ОБАВЕШТЕЊЕ 


 


01.11.2019.

II ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА И САВЕЗА У ОБЛАСТИ СПОРТА  НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ

II Јавни позив - Спорт  II 2019

Пријемни образац - Спорт  II 2019

Извештај о реализацији програма - Спорт  II 2019


 


14.09.2019.

ОБАВЕШТЕЊЕ

Овим обавештавамо јавност да се рок за подношење пријава продужава до 04.10.2019.године до 15:00 часова.

 

04.09.2019.

ОПШТИНА ТРГОВИШТЕ - НОРВЕШКА ЗА ВАС

Јавни позив - Стицање практичних знања

Образац пријаве - Стицање практичних знања


 


 

21.11.2019

Бодовна листа - "ИНОФЕМ9"

30.08.2019.

ОБАВЕШТЕЊЕ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА "ИНОФЕМ9":

Овим обавештавамо јавност да се рок за подношење пријава продужава до понедељка, 16.09.2019.године до 15:00 часова.

15.08.2019.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМУ ОБУКЕ ЗА ЗАПОЧИЊАЊЕ БИЗНИСА/УНАПРЕЂЕЊЕ ПОСЛОВАЊА И ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЖЕНАМА ЗА РАЗВОЈ ИНОВАТИВНОСТИ У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА "ИНОФЕМ9"

Јавни позив Инофем 9

Критеријуми за оцену и селекцију пријава

Пријавни формулар образац 1

Пријавни формулар образац 2

Изјава Образац 1а

Изјава Образац 2а

Бизнис план

 


 


30.05.2019.

ОГЛАС - ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ТРГОВИШТЕ У 2019.ГОДИНИ

Оглас - Давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта28.05.2019.

ОГЛАС - ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА -ЗГРАДЕ У ДОЊОЈ ТРНИЦИ (ОБЈЕКАТ ИЗМЕЂУ ИЗМЕЂУ ЗАКУПЉЕНИХ ОБЈЕКАТА  ПЗ "РОЈ" И "ТРГОПЛАСТИКЕ")

Оглас - Давање у закуп пословног простора у Доњој Трници-3

Пријава - Давање у закуп пословног простора у Доњој Трници-312.03.2019.

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЛИ НЕДОСТАЈУЋЕГ ДЕЛА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА ЗА 2019.ГОДИНУ

Јавни конкурс - Удружења од јавног интереса за општину Трговиште

Изјава Удружења да је сагласно да Комисији дозволи увид

Изјава удружења да средства нису обезбеђена на други начин

Изјава удружења о прихватању обавеза

Прилог 1. - Изјава о непостојању сукоба интереса

Прилог 2. - Образац за пријаву предлога пројекта

Прилог 3. - Образац предлога пројекта

Прилог 4. - Образац буџета пројекта

Прилог 5. - Образац наративног буџета пројекта

Прилог 6. - Формулар за периодични и завршни финансијски извештај

Прилог 7.  - Формулар за периодични и завршни наративни извештај

Спецификација појединачних трошкова одобрених у буџету пројекта 

 


19.02.2019.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА И САВЕЗА У ОБЛАСТИ СПОРТА И ОМЛАДИНСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ-УДРУЖЕЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ

Јавни позив - спорт и омладина 2019

Пријемни образац - спорт и омладина 2019

Извештај о реализацији програма - спорт и омладина 2019


2018.

 


05.10.2018.

II ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

II Јавни позив-социјална заштита

Извештај о реализацији претходног Програма-социјална заштита

Захтев-социјална заштита


 

 


02.10.2018.

II ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА И САВЕЗА У ОБЛАСТИ СПОРТА

II Јавни позив -спорт

Извештај о реализацији претходног Програма-спорт

Захтев-спорт


 

 


20.08.2018.

ПРОДАЈА ОТПАДНОГ ГВОЖЂА,  МАШИНА,  ОПРЕМЕ  И РЕПРОМАТЕРИЈАЛА,  ПУТЕМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА -ТРЕЋА ЛИЦИТАЦИЈА

Оглас - Продаја гвожђа, машина, опреме и репроматеријала - трећа лицитација

Образац пријаве - Продаја гвожђа, машина, опреме и репроматеријала - трећа лицитација


 


01.06.2018.

ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА

Оглас - Давање у закуп пословног простора

Образац пријаве -Давање у закуп пословног простора

ИСПРАВКА ОГЛАСА -Давање у закуп пословног простора

Због техничке грешке: Разгледање хала уместо 04.07.2018.године је сваког дана од 09.00 до 14.00 часова све до 11.06.2018.године до 10.00 часова.


 

 

06.03.2018.

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ УДРУЖЕЊА  У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У 2018.ГОДИНИ

Јавни позив - социјална заштита 2018

Образац захтева - социјална заштита 2018

Образац извештаја - социјална заштита 


01.02.2018. 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ УДРУЖЕЊА И САВЕЗА У ОБЛАСТИ СПОРТА У 2018.ГОДИНИ

Закључак Општинског већа-спорт 2018

Јавни позив-спорт 2018

Образац захтева-спорт 2018

Образац извештаја-спорт


 

2017.

OПШTИHA TPГOВИШTE РАСПИСУЈЕ ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА ЗА НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА СТРУЧНОГ ОСПОСОБЉАВАЊА


OПШTИHA TPГOВИШTE РАСПИСУЈЕ ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА СТРУЧНОГ ОСПОСОБЉАВАЊА


ФИНАНСИРАЊЕ/СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА/ПРОГРАМА САВЕЗА/УДРУЖЕЊА У ОБЛАСТИ СПОРТА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ ЗА 2016 ГОДИНУ

 


 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА И НЕЗАПОСЛЕНЕ ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ У 2016. ГОДИНИ

 

 


 


 „Твоја идеја, наша подршка“ – како да млади покрену свој бизнис

Информативни дани о процесу доделе бесповратних средстава младима за покретање бизниса под називом „Твоја идеја, наша подршка“ у организацији Европског ПРОГРЕС-а биће одржани у периоду од 8. до 25. априла 2016. године у Бујановцу, Врању, Лесковцу, Нишу, Новом Пазару, Пријепољу и Ивањици. Циљ информативних сесија је упознавање будућих младих предузетника и предузетница са програмом подршке и неопходним корацима - од пријављивања, преко учешћа на јавном позиву и критеријума за избор пројеката до добијања бесповратних средстава за покретање бизниса.

Детаљније о условима:


 ЈАВНИ КОНКУРС -СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА


 

ПОЗИВ НА КОНКУРС ЗА ПОДРШКУ НЕЗАПОСЛЕНИМ ПЧЕЛАРИМА


 ПОЗИВ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА